Overlast vliegen

Regelmatig, maar vooral met mooi weer, is er op sommige stukken van het dorp sprake van overlast van vliegen. Het probleem is echter groot en hardnekkig genoeg om er een aparte bericht aan te wijden omdat deze klachten en de manier waarop de klachten worden behandeld tekenend is voor de manier waarop bedrijven makkelijk wegkomen met zware overtredingen en leugenachtige praktijken, terwijl vergunningverleners en toezichthouders de andere kant opkijken.

Veel klachten van bewoners (vanaf 2014) en aanhoudend fel protest tegen de lakse houding van vergunning verlenende instanties en toezichthouders hebben uiteindelijk geleid tot een officieel onderzoek naar de herkomst van de enorme hoeveelheid vliegen die van tijd tot tijd het dorp terroriseren. Voor de bewoners staat als een paal boven water waar ze vandaan komen: het plastic verwerkende recyclebedrijf Suez aan de ingang van het dorp is de boosdoener.
Het eerste onderzoek wijst echter niet uit dat het klopt wat ze beweren. Dat onderzoek heeft overigens niet plaatsgevonden op een mooie zomerdag als de overlast groot is.

13 juli 2017 lezen we in de lokale media: De gemeente Rotterdam heeft maandag op een bewonersavond de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de vliegenoverlast op Heijplaat. De conclusie: er is geen grote overlast. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en- Adviescentrum Dierplagen (KAD). De dienst geldt als expert op het gebied van vliegen. Er zijn verschillende metingen gedaan, maar er zijn niet bovenmatig veel vliegen aangetroffen. Toen de conclusie van het onderzoek werd genoemd, klonk er vanuit de zaal van verschillende kanten hoongelach en de verontwaardiging was groot. Hoofdzakelijk van bewoners die wel degelijk erg veel last van vliegen hebben.
“Ik voel me gewoon totaal niet serieus genomen”, zegt een bewoner. “Ik kan niet eens buiten een boterhammetje eten, zo erg is het. En dan komt zo’n nerd van zo’n onderzoeksbureau vertellen dat er geen vliegen zijn?!”
Andere bewoners relativeren het enigszins: “Die onderzoekers doen ook gewoon hun werk. De enige optie is: nog een keer onderzoeken waar de vliegen vandaan komen, net zolang tot de bron gevonden is.”
De gemeente Rotterdam gaat kijken of er een groep ‘ervaringsdeskundigen’ kan worden gekoppeld aan het KAD, zodat ze samen kunnen onderzoeken waar de vliegen vandaan komen. 

De overlast is er al lang, zeker vanaf 2014 en waarschijnlijk daarvoor al. Het was een bittere strijd voor bewoners om aandacht voor de problemen en de officiële instanties in beweging te krijgen. Plastic recycling bedrijf Suez ontkende in alle toonaarden dat de problemen bij het bedrijf vandaan kwamen. Sterker nog, het bedrijf profileert zich intussen als de koploper op het gebied van duurzame ontwikkelingen: Duurzaam leiderschap draait volgens Wieger Droogh om dienend leiderschap……..maar de leugen regeert in dit geval en weer blijkt dat de conclusie uit een gedegen onderzoeksrapport over de werkwijze van bedrijven in de afvalbranche nog steeds klopt. Zolang de boete goedkoper is dan het stoppen met maken van overtredingen, stopt de overlast die dit soort bedrijven veroorzaken niet.
klik hier voor de tekst en de conclusies van het onderzoek uit 2012

In 2019, na het zoveelste onderzoek, komt aan het licht dat Suez in de Waalhaven achter het bedrijf duwbakken heeft liggen waarin plastic afval is opgeslagen in afwachting van verwerking. Voor het gemak zijn ze al die tijd vergeten dit te melden aan de onderzoekers of andere instanties en de bakken zijn ook nooit in enig onderzoeksrapportage vermeld. Wel meldde en verzekerde het bedrijf constant er alles aan te doen om te voorkomen dat er overlast zou ontstaan. Zo werd de voorraad in de installatie beperkt, deuren werden aangepast enz enz., maar dat er duwbakken vlakbij lagen die een ware kweekbak vormen voor vliegen is alle soorten en maten, werd verzwegen totdat aan het licht kwam dat die duwbakken de oorzaak van alle ellende waren.

Toen dat aan het licht kwam beloofde het bedrijf inspanningen te verrichten om overlast te voorkomen en alles en iedereen juichte dat toe, blij dat de oorzaak van de overlast eindelijk was vastgesteld en dat er met het bedrijf een blijvend contact zou zijn om van de gang van zaken op de hoogte te blijven. Dat de bedrijfsleiding van Seuz jarenlang willens en wetens informatie heeft achter gehouden wordt nu voor het gemak door gemeente en DCMR vergeten, Suez belooft beterschap en men gaat over tot de orde van de dag. Maar zijn ze te vertrouwen op hun woord?

Op het moment dat dit geschreven wordt staat de zomer van 2020 voor de deur. De eerste vliegen zijn alweer gesignaleerd. Half april rolde deze brief in de bus.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!