Categorie: IKS

Commentaar van bewoners naar aanleiding van de gepresenteerde geleerde lessen IKS

Het kostte de bewoners die deelnamen an het centrale overleg Heijplaat Vitaal in eerste instantie moeite moeite om het verslag in te kunnen zien dat opgesteld was door de Hoge School Rotterdam naar aanleiding van onderzoek naar en veel interviews met betrokkenen bij het IKS project. Het zou allemaal te moeilijk zijn om te lezen, …

Lees verder

Kennisagenda IKS, de geleerde lessen.

De geleerde lessen is een kennisagenda die is voortgekomen uit een onderzoek door de Hoge School Rotterdam naar de resultaten van het IKS project. Het project draaide in de jaren 2010-2011.  De opgave was om te onderzoeken wat nodig is om te komen tot een energieneutraal gebied Groot Heijplaat. Alles moest met en vanuit de …

Lees verder

Intervieuw met een actieve bewoner over IKS

interview april 2014 met Nico Prins, voorzitter van de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat over bewoners initiatieven ondersteund met IKS-gelden Van onderop Kijken hoe je met bewoners versneld klimaat neutraliteit kan bereiken, bewoners mobiliseren en faciliteren om zich duurzaam te gaan gedragen. Dat is de kern van het Innovatieprogramma Klimaat neutrale Steden (IKS) van Agentschap NL.Rotterdam …

Lees verder

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden, het IKS project

Waar ging het om bij het IKS project waarbij in 2010 € 850.000 euro werd uitgetrokken. Het kijken welke processen er nodig zijn en hoe je met bewoners in een stedelijk gebied versnelt klimaatneutraliteit kan bereiken en hoe je bewoners kan mobiliseren en faciliteren om zich duurzaam te gaan gedragen. Dat is de kern van …

Lees verder

error: Content is protected !!