Categorie: Gebiedstransitie

de "professionals" zouden wat vaker moeten zeggen dat ze het ook niet weten en dat het voor hen ook helemaal nieuw is. Dan zouden ze samen met de bewoners deze weg kunnen bewandelen, dat zou samenwerking optima forma zijn en het begin van een echte participatiesamenleving.

Organisatie Bewoners

VOOR HET BEGIN VAN DE HERSTRUCTURERING De bewoners van Heijplaat waren tot aan het begin van de herstructurering verenigd en georganiseerd in de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat, kortweg de VWH, en de Vereniging van Huurders Heijplaat, de VHH. Doordat op een gegeven moment er niet genoeg kadervrijwilligers waren om beide verenigingen draaiend te houden en …

Lees verder

Sloop

Het naoorlogse dorp is nagenoeg in z’n geheel gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Nu staan er nog de gymzaal en vreemd genoeg nog een stukje van het blok waar vroeger de supermarkt van Koster en Dochters zat. In de loop van de herstructurering van het dorp werd de taak om nieuw te …

Lees verder

Structuurvisies

De plannen voor de herinrichting van de Stadshavens van Rotterdam zijn nogal eens omgegooid, ambities bijgesteld en niet gehaalde doelen geschrapt en die ten gevolge gebiedsgrenzen bijgesteld. Er is voor deze herontwikkeling van een groot gebied door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam en apart lichaam in het leven geroepen: Stadshavens Rotterdam. In dit …

Lees verder

gebiedsontwikkeling stadshavens

Stadshavens Rotterdam Manoeuvreerruimte dankzij de Crisis- en herstelwet Door Jeroen Mensink 17 sep 2012 – De komende jaren verplaatst een deel van de havenactiviteiten uit Rotterdam zich naar de Maasvlakte 2. Met deze uitbreiding van de Rotterdamse haven neemt de beschikbare ruimte voor bedrijven aanzienlijk toe. Stadshavens Rotterdam stimuleert en realiseert mogelijkheden in het gebied …

Lees verder

Makersdistrict

klik hier voor website Hierboven een mooie overzicht van het Makers District, M4H en de RDM. Dit is natuurlijk slechts een deel van het hele Stadshavengebied. Het gebied rond de Maas- en Rijnhaven horen er ook bij. Samen vormen de Stadshavens een gebied waar veel innovatie plaats vindt. In het begin van de herstructurering van …

Lees verder

Wat waren de doelen

doelstelling begin herstructurering

Wat is Groot Heijplaat

Als we het hebben over de gebiedstransitie van de Stadshavens, dan spreken we over een gebied dat zich uitstrekt vanaf ruwweg de Erasmusbrug tot de Benelux-tunnel. Binnen dat gebied verandert in deze tijd erg veel, denk aan de havens rond Katendrecht, het Vierhavengebied en de RDM. Binnen dat gebied ligt het dorp Heijplaat. Als we …

Lees verder

Fysieke veranderingen op het dorp

Om een idee te schetsen wat de herstructurering voor Heijplaat betekent, hebben we een paar leuke filmpjes voor onze bezoekers en geïnteresseerden gemaakt. deze hebben allemaal te maken met sloop en nieuwbouw. Er is gebruik gemaakt van luchtfoto’s tijdens verschillende momenten van de herstructurering van het dorp. Overzicht van de veranderingen, alleen beeld duur 3.30 …

Lees verder

Duurzaamheid tijdens herstructurering in grote lijnen

Duurzaam op Heijplaat in grote lijnen Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de duurzame ontwikkeling van het tuindorp Heijplaat en directe omgeving, moeten we de duurzame ontwikkeling van de stad Rotterdam als geheel onder de loep nemen, dus stad en havens. Een en ander zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gebied Groot Heijplaat …

Lees verder

Afspraken en overeenkomsten

In dit bericht geven we een overzicht van gemaakte afspraken, overeenkomsten, werkplannen enz. met stakeholders en bewoners.De bewoners zijn van meet af aan uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de herstructurering van het dorp en de omgeving. Hieruit vloeide voort dat er afspraken gemaakt werden en overeenkomsten werden afgesloten. OFFICIËLE OVEREENKOMSTEN

error: Content is protected !!