Categorie: Overlegstructuur

binnen de herstructurering vonden veel overleggen plaats op verschillende niveaus. Er is veel tijd en aandacht uit gegaan om het allemaal tot in de puntjes te regelen.

Overlegstructuur

Binnen de herstructurering was gezien het aantal stakeholders en de verschillende belangen die de stakeholders hadden, de overlegstructuur bijzonder belangrijk. In de eerste jaren was er geen overleg onderling en dat resulteerde in dat er niets gebeurde of van de grond kwam, tenzij één van de stakeholders de volledige verantwoordelijkheid op zich nam voor een …

Lees verder

error: Content is protected !!