Categorie: Herstructurering stadshavens

info over de herstructurering van de Stadshavens en de ambities van de gemeente Rotterdam om nieuwe invulling te geven aan de voor een groot deel lege voormalige zeehavens in de stad.

Makersdistrict

klik hier voor website Hierboven een mooie overzicht van het Makers District, M4H en de RDM. Dit is natuurlijk slechts een deel van het hele Stadshavengebied. Het gebied rond de Maas- en Rijnhaven horen er ook bij. Samen vormen de Stadshavens een gebied waar veel innovatie plaats vindt. In het begin van de herstructurering van …

Lees verder

gebiedsontwikkeling stadshavens

Stadshavens Rotterdam Manoeuvreerruimte dankzij de Crisis- en herstelwet Door Jeroen Mensink 17 sep 2012 – De komende jaren verplaatst een deel van de havenactiviteiten uit Rotterdam zich naar de Maasvlakte 2. Met deze uitbreiding van de Rotterdamse haven neemt de beschikbare ruimte voor bedrijven aanzienlijk toe. Stadshavens Rotterdam stimuleert en realiseert mogelijkheden in het gebied …

Lees verder

Structuurvisies

De plannen voor de herinrichting van de Stadshavens van Rotterdam zijn nogal eens omgegooid, ambities bijgesteld en niet gehaalde doelen geschrapt en die ten gevolge gebiedsgrenzen bijgesteld. Er is voor deze herontwikkeling van een groot gebied door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam en apart lichaam in het leven geroepen: Stadshavens Rotterdam. In dit …

Lees verder

error: Content is protected !!