Categorie: Nieuwbouw

Heijplaat krijgt een compleet vernieuwd gedeelte als gevolg van de herstructurering van het dorp, onder andere de nieuwbouw van 170 nul op de meter woningen is op dit moment in volle gang. hier info en foto's.

Waarom nieuwbouw

Op de plek waar nu (2020) het nieuwe dorp verrijst, stond eerst het na oorlogse dorp. Daarvoor, tot in de begin jaren 50 was er niemandsland, polders aan de overkant van het riviertje de Koedood die langs de Courzandseweg liep. Er was een bruggetje over de Koedood, maar voor veel mensen hield daar de wereld …

Lees verder

Heijse Blick

De Heijse Blick is de enige hoogbouw op het dorp. Voor de realisatie van de woontoren zijn er heel wat verhitte discussies gevoerd tussen de vertegenwoordiging van de bewoners, de gemeentelijke instanties en Woonbron. Om dit te kunnen begrijpen moeten we u een inkijk geven in de geschiedenis van de herstructurering van het dorp Heijplaat. …

Lees verder

Wijde Blick

In 2008 was er een grote financiële crisis. Overal werd de bouw stop gelegd en in Rotterdam werden er een paar projecten aangewezen die wel door gingen. Eén daarvan was de realisatie van de Wijde Blick. In principe is de Wijde Blick een uitbreiding van de seniorenwoningen. Samen zou het een complex worden met een …

Lees verder

Nieuwbouw Algemeen

De opzet van de herstructurering van het dorp (2005) was om in het oude dorp een aantal blokken te vervangen. Het na oorlogse dorp ten westen van de Courzandse weg werd in z’n geheel gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Sloop en nieuwbouw zou blok voor blok gedaan worden om te voorkomen dat bewoners …

Lees verder

error: Content is protected !!