Over deze website

www.heijplaat.com ging 2005 online. In dat jaar werd er daadwerkelijk een begin gemaakt met de herstructurering van gebied groot Heijplaat/RDM. Nico Prins nam samen met stichting Verhalenboot het initiatief om on line te gaan met een site over het dorp en de veranderingen die gingen komen. Op die manier kwam er een structurele communicatie- en informatiebron voor bewoners, stakeholders en alles en iedereen die lange of korte tijd iets met Heijplaat, RDM en de herstructurering moest of wilde.
Het bouwen, bijhouden en online houden van de site is dus een bewoners initiatief van één van de eerste anti leegstand bewoners in een woning aan de Ampenanstraat in de inmiddels gesloopte naoorlogse wijk. Kort daarna ging Heijplaat.com samen met de blog van Rob Lampen. De opzet was om een informeel platform te bieden waar alle partijen die bij de herstructurering betrokken waren hun licht konden opsteken over het wel en wee van Heijplaat, de parel aan de Maas, en de enorme veranderingen op en rond het dorp.

Ampenanstraat 2006

In de loop van de jaren is er veel tijd, geld en energie in de site gestopt om continuïteit in de updates over de herstructurering van het dorp te kunnen bieden. Het resultaat loog er echter niet om, de site trok vanaf de eerste dag op veel bezoekers.

Het gaat echter niet alleen om bezoekersaantallen, het gaat om het verhaal.
Er is veel te vertellen over heden, verleden en toekomst van Heijplaat/RDM.

Officiële sites laten ons geloven dat het allemaal koek en ei is met het dorp, het gaat goed! Bewoners zijn blij met de nieuwbouw die in 2017 van start ging. Er worden in de komende zes of zeven jaar 170 nieuwe nul op de meter woningen gebouwd. Ze hadden echter volgens de oorspronkelijke planning in 2011 klaar moeten zijn. Er zouden volgens de oorspronkelijk plannen 300 woningen vervangen worden waarvan minimaal 30 procent sociale huur, voor het jaar 2020 lag er de ambitie om energie neutraal te zijn voor het hele dorp plus de RDM. Mooie plannen allemaal, maar de resultaten van de herstructurering voor het dord zijn best teleurstellend te noemen. Tekenend is dat veel bewoners die actief betrokken waren bij de herstructurering van hun dorp teleurgesteld hun heil elders zijn gaan zoeken.

Heijsekade 2020

Er is raar genoeg nooit echt door alle partijen gebruik gemaakt van de gelegenheid die de site bood en nog steeds biedt, om nieuwtjes en plannetjes te communiceren. Waarschijnlijk waren de stakeholders niet zo kien op het gebruik van de site heijplaat.com omdat de redactie ook over feiten publiceert en weinig op heeft met mooie verhalen die vertellen dat alles onder controle is.
Officieel instanties gebruiken tegenwoordig heijplaat.online

Deze site blijft gewoon online, ook nu de herstructurering volgens zeggen, klaar is.
Deze site is niet alleen om Heijplaat op de kaart te zetten, maar ook om het proces van de gebiedstransitie voor iedereen inzichtelijk te maken en te houden en weer te geven waar het fout gaat en waar het goed gaat.
De site blijft ook online om het verhaal te vertellen van tientallen bewoners die als vrijwilliger hebben gevochten tegen de bierkaai om zaken te realiseren die afgesproken waren maar voor professionele partijen een brug te ver bleken te zijn. Deze site vertelt wie zich waarom, wanneer en waarmee bemoeide en bemoeit en wat de resultaten zijn. Zeker nu de herstructurering van het dorp zo goed als rond is kan er een document gemaakt worden waaruit lessen geleerd kunnen worden door hen die net als de redactie van deze site begrijpen dat veranderingen in de wereld hard nodig zijn en die willen leren van fouten die tot nu toe gemaakt worden in maatschappelijk verantwoord ontwikkelen in gebiedstransities.

stichting Verhalenboot

stichting Verhalenboot is de afgelopen jaren actief geweest op Heijplaat.

De Verhalenboot organiseerde festivals Via del Mondo

heijplaat prikt in actie

Stichting duurzaam Heijplaat

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) zich actief bezig met het verhaal rond de duurzame ontwikkeling op Heijplaat. Met ingang van 1 januari 2017 stopte de VWH noodgedwongen haar activiteiten omdat het stedelijk bestuur een structurele verandering in de bewoners participatie voor stond. De subsidies van de bewonersverenigingen werden herzien en/of ingetrokken, waardoor de VWH geen kans meer zag haar werkzaamheden als vertegenwoordiging van de bewoners binnen de overleggen betreffende de herstructurering nog langer uit te voeren.
Het is echter van belang om de opgedane kennis en dossieropbouw over de herstructurering van het dorp en met name de duurzame ontwikkelingen daarin, veilig te stellen en de dossiers voor iedereen toegankelijk te houden. Verder moet er een aanspreekpunt blijven als het gaat om vragen over opgedane kennis en geleerde lessen. Uit serieus onderzoek van de Hoge School Rotterdam is gebleken dat kennis en inzicht rond duurzaam ontwikkelen met name binnen de groep bewoners die continu actief bij de herstructurering betrokken waren, gegroeid is. Met name zij hebben meer geleerd en zich de materie eigen gemaakt dan de functionarissen uit het professionele circuit.
Zie PDF 

Daarom is vanuit de VWH stichting Duurzaam Heijplaat in het leven geroepen.

De stichting heeft als doel het stimuleren van bewustzijn en het communiceren over duurzame ontwikkelingen op Heijplaat. Het vergroten van het denkraam over duurzaamheid is en blijft van belang omdat duurzaamheid geen bestaande wetenschap is, maar een zoektocht die we gezamenlijk moeten doen. Langzaam moeten we met z’n allen ontdekken wat het inhoudt willen we echt integraal duurzaam kunnen ontwikkelen.

Hiervoor maakt de stichting gebruik van deze website

Een aantal bewoners van Heijplaat hebben hun inzichten vastgelegd in het document Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hieronder voor de pdf

Foto’s Rob van Lampen

Deze pagina heet niet voor niets Historisch Heijplaat. Op deze pagina vindt u veel verhalen, links, foto’s over de geschiedenis van het 100 jaar oude dorpje Heijplaat.

Rob Lampen is de man die hiervoor verantwoordelijk is. Rob fotografeert en filmt al jaren op het dorp, verzamelt oude foto’s en houdt de veranderingen van vandaag de dag bij. Het foto materiaal van Rob is niet alleen op deze pagina’s te zien, maar het is verspreid over de hele site bij verschillende onderwerpen.

Rob heeft hier echter speciale aandacht voor historisch materiaal, iets wat zijn speciale aandacht heeft. Hij heeft altijd interesse als iemand materiaal kwijt wil omdat de zolder opgeruimd wordt of omdat niemand meer iets met het materiaal wil. Rob komt het persoonlijk bij u halen of maakt kopies van uw foto’s of film.

Verder zijn er van de hand van Rob enkele historische films te koop.

Voor meer informatie roblampen@hotmail.com

Voor foto’s klik hier

Hotel New York start project Rotterdam Prikt!, Heijplaat Prikt mee!

Bedrijven worden uitgedaagd om Rotterdam schoner te maken door zwerfafval tegen te gaan.

Op maandag 29 april start het personeel van Hotel New York met het nieuwe project Rotterdam Prikt! Hotel New York heeft dit initiatief genomen, omdat het steeds vaker gebeurt dat er zwerfafval te vinden is op de Wilhelminapier. Om er voor te zorgen dat dit zwerfafval niet blijft liggen, moet het opgeruimd worden. Met het project Rotterdam Prikt! worden bedrijven uitgedaagd om mee te doen en Rotterdam schoner te krijgen.

Het project Rotterdam Prikt! is ontstaan binnen de werkgroep Green Key van Hotel New York. “Steeds vaker zien we afval dwalen op de Wilhelminapier en jammer genoeg verdwijnt er ook heel veel in de Rotterdamse Maas. Daar willen we als Rotterdams bedrijf iets aan gaan doen”, aldus Roel Dusseldorp, general manager Hotel New York. “Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen, daarom dagen we andere bedrijven op de Wilhelminapier uit om met ons mee te doen. Als iedereen een stukje Pier opruimt dan is de Wilhelminapier weer een stukje schoner. We hopen natuurlijk dat de samenwerking op de Wilhelminapier een voorbeeld zal zijn voor andere delen van de stad.”

Naar buiten

Om de week, op maandagochtend 09.30 uur, neemt het management van Hotel New York het initiatief om naar buiten te gaan met prikkers en vuilniszakken om zoveel mogelijk papier, plastic en sigarettenpeuken op te ruimen wat om Hotel New York zwerft. Daarnaast is het overige personeel van Hotel New York gevraagd mee te doen, want vele handen maken licht werk. Het zou mooi zijn als andere bedrijven die maandagochtend ook aansluiten (of ze kiezen een andere moment) om naar buiten te gaan en te prikken rondom hun bedrijf.

Uitdaging

Hotel New York steekt hiermee de handen uit de mouwen. Het probleem wordt hiermee natuurlijk niet opgelost, maar het zal een aanzet zijn tot bewustwording. Roel Dusseldorp: “Graag zouden we zien dat er prullenbakken bijgeplaatst worden. Vanzelfsprekend zou iedere Rotterdammer en bezoeker zelf zijn afval moeten opruimen, maar als er dan toch iets blijft liggen dan ruimen wij het op. Wij dagen KPN, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, het Nieuwe Luxor en onze collega’s van Room Mate Bruno, NHow en Loetje uit om met ons mee te doen.”

Zeekadetkorps Rotterdam

Een maritieme Vereniging met als doelstelling “De jeugd een weg naar zee te wijzen”

De Zeekadetkorps Nederland wil de belangstelling bij de jeugd voor Nederland als maritiem land vergroten en hen wijzen op de mogelijkheden die er daarbij voor hun verdere ontwikkeling aanwezig zijn.

Zeekadetkorps Rotterdam
Penningmeester & communicatie Wouter Eijkelenboom’.
tel 06 4683 5250.
Postadres:  Postbus 55035,  3008 EA  Rotterdam.
Ligplaats clubschip Betelgeuze: Dokhaven, RDM Campus, Directiekade, Rotterdam Heijplaat.
email info@zkkrotterdam.nl.
Voor foto’s van de open dag 11-06-2016  klik hier

Muziekvereniging Dockyard

Muziekvereniging Dockyard is op 4 mei 1915 als fanfare opgericht door de werknemers van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, de RDM.
Dockyard betekent in goed Nederlands “scheepswerf” en via deze naam werd de relatie met de werkgever uitgedrukt. De thuisbasis van de muziekvereniging is sinds de oprichting altijd de Rotterdamse wijk Heijplaat geweest. Hun plek is altijd op het RDM terrein geweest, sinds enkele jaren zijn ze daar niet meer welkom en zoeken nu naar een onderkomen op het dorp. De muziekvereniging is misschien wel het schoolvoorbeeld hoe er door de Stakeholders in de herstructurering met cultureel erfgoed wordt omgegaan.
Onlangs, op 16 mei 2015 vierde de vereniging haar 100 jarige jubileum.

voor meer informatie over de vereniging www.muziekverenigingdockyard.nu  

Facebookpagina klik  hier

RDM Voetbal

De vereniging is opgericht in 1915, dus is zou oud als het dorp Heijplaat. In 1966 is de verniging verhuisd naar de huidige locatie aan de Arie den Toonweg. De vereniging heeft moeilijk jaren achter de rug door leegloop op het dorp als gevolg van de herstructurering en sloop van 270 woningen. Gelukkig blijkt de vereniging veerkrachtig genoeg om mee te blijven tellen.

voor meer informatie over activiteiten enz.: zie website.

sv RDM
Arie den Toomweg 40
3089 KA  Rotterdam
tel 010-4952154
email: sportvereniging.rdm@gmail.com

Home

Heijplaat is een echt Rotterdams haven dorp. Het oude vooroorlogse dorp heeft samen met de RDM en de Quarantaine Inrichting de status beschermd stadsgezicht. Heijplaat is ongeveer 100 jaar geleden gebouwd door de gebroeders Baanders van de Amsterdamse school. Zij kregen de opdracht van de toenmalige scheepsbouwer RDM om in het buitendijkse gebied tussen Charlois en Pernis een dorp te bouwen voor een deel van hun werknemers.
Rotterdam is echter een stad van verandering in een wereld van verandering. Het dorpje Heijplaat, gebouwd in Zuid Hollands polderlandschap, wordt nog geen 55 jaar na ontstaan ingeklemd tussen grote havens. Weer 50 jaar verder zijn Heijplaat en de huidige RDM onderdeel van de Stadshavens en ondergaan samen met het Vierhavengebied aan de overkant van de Nieuwe Maas een complete herstructurering of gebiedstransitie

Lees hier meer over NIEUWBOUW OP HET DORP

  • Heijplaat.com ging in 2006 online. Het is een site zonder commercieel belang. Het is een initiatief van bewoners en wordt onderhouden door bewoners van het dorp.
  • Heijplaat.com doet o.a. verslag over het verloop van de gebiedstransitie van het gebied en de gevolgen die de verandering met zich meebrengen voor de inwoners van het dorp. 
  • Historisch Heijplaat laat zien hoe het is en hoe het was op het dorp.
  • Heijplaat.com geeft inzicht in projecten en de inbreng van verschillende partijen in de duurzame ambities en ontwikkelingen binnen de gebiedstransitie.
  • Heijplaat.com werd in 2018 tussen de 2259 en 5831 keer per maand bezocht. De redactie biedt iedereen de gelegenheid nieuwtjes te plaatsen die betrekking hebben op het gebied en geen puur commercieel doel dienen.

WAT MAAKT HET DORP ZO BIJZONDER :

  • Karakteristieke architectuur met bijzondere details op het oude dorp, kleine straatjes en pleintjes met veel groen zorgen voor een rustieke sfeer. De bouw van het nieuwe dorp met zo’n 170 woningen moet qua sfeer en uitstraling aansluiten op het oude dorp. Uniek is de ligging buitendijks. Heijplaat is samen met de RDM een fraai stuk industrieel erfgoed uit de vorige eeuw. Heijplaat wordt ook wel het verborgen geheim van Rotterdam genoemd.
  • de bijna serene rust op het dorp contrasteert met de dynamiek en de bedrijvigheid van de Rotterdamse havens in de directe omgeving. klik hier
  • De rol en de betrokkenheid van de bewoners bij de gebiedstransitie van Groot Heijplaat. Veel professionele partijen spelen een rol in de veranderingen. Helaas is er geen centraal plan van aanpak of doelgericht management. De bewoners participeren van meet af aan in het proces. Zij dachten mee en voerden ellenlang en oeverloos overleg met alle partijen. De voormalige Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat ontwikkelden een visie naar aanleiding van afspraken en beleidsdoelen van instanties als gemeente, deelgemeente, havenbedrijf, woningbouwcorporatie Woobron en Eneco. De ambities waren er wel bij alle partijen, de ambities zijn uitgewerkt in afspraken kaders en mooie beleidsstukken, maar de uitvoering bleef uit en het enthousiasme verdween als sneeuw voor de zon.
    open PDF voor visie wijkbewoners

Dat en nog veel meer maakt Heijplaat tot een bijzondere en interessante plek.

Verder is Heijplaat een fijne plek om te wonen voor hen die er tegen kunnen om midden in het bonkend hart van de wereldeconomie te leven.

De redactie wenst u veel plezier met het browsen op deze site. Heeft u iets op- of aan te merken of toe te voegen aan de site, dan is er een blog waarin u de gelegenheid heeft uw hart te luchten. Heeft u iets voor de blog, stuur dan ook tegelijkertijd een mailtje naar info@heijplaat.com

Boek / DVD

Bovenstaande artikelen zijn

Te bestellen via Email roblampen@hotmail.com (Of 0624983919)

Het boek “Heijplaat in verzet” (2010 uitgekomen) is nog steeds bij de stichting verkrijgbaar voor € 20,00 excl. verzendkosten (€ 3,95)

DVD’s

Bouw ss Rotterdam, Heijplaat deel 1 en 2, 100 jaar RDM enz.  prijs €10,00  per stuk

error: Content is protected !!