Buurendag op de kinderboerderij de Heij 26 september 2020

Lampionnen optocht 3 oktober 2020

in Coronatijd is toch een lampionnenoptocht georganiseerd door de CCH

Dorpstuinfeest in Corona tijd 26 september 2020

DVD’s

Er zijn in totaal 23 dvd’s beschikbaar in de shop van Stichting Archief Hitorisch Heijplaat.

testinvereniging

ccccccc

Rotterdamse Havens

Heijplaat is een echt havendorp, omringd door grote en kleinere havens. Vlieg eens over de Rotterdamse havens om een idee te krijgen waar we het over hebben als we spreken over de haven van Rotterdam. Zoek Heijplaat eens op tussen de havens en je krijgt een goed idee van de ligging van het dorp. Het havenbedrijf heeft hier een mooie tool voor ontworpen.

lekker vanuit je luie stoel, liefst met een groot scherm. Klik hier

Brandende kwesties

Brandende kwesties

Binnen de herstructurering van het dorp en de ontwikkelingen in het gebied zijn er een aantal terugkerende onderwerpen van discussie tussen partijen die meedenken over en meewerken aan het (her)ontwikkelen van Heijplaat als een duurzaam dorp.
Omdat het hier gaat om essentiële vraagstukken binnen de duurzame ontwikkeling van stad en havens, is het geen afgerond verhaal en dat zal het voorlopig ook niet worden omdat een kantelpunt in duurzame ontwikkelen in Rotterdam en de Rotterdamse havens nog steeds niet in zicht is.

Het gaat hier om onderwerpen die te maken hebben met (in willekeurige volgorde) :

  1. geluidshinder
  2. stank
  3. vliegen
  4. veiligheid
  5. voorzieningen
  6. bewonersparticipatie
  7. kennisagenda

Dagboek duurzaam ontwikkelen

journaal duurzame ontwikkeling

Na bijna 14 jaar intensief bezig te zijn geweest met de herstructurering van Heijplaat/RDM, ga ik de balans opmaken wat deze bezigheid heeft betekend in mijn duurzaam denken.
Ik woon inmiddels op Heijplaat na lang anti leegstand te hebben mogen bivakkeren op het dorp. Die woningen zijn ondertussen gesloopt en voor mij was het de vraag of ik op Heijplaat zou blijven wonen of zou vertrekken van het dorp. Ik koos voor het laatste en betrok een huurhuisje in het oude dorp. Ik moest wel downsizen, heb helaas veel moeten weggooien maar wat wil je, ik moest terug van drie vijfkamerwoningen naar een kleine driekamer woning. Dit is alweer een paar jaar terug.
Wat hebben al die jaren eigenlijk opgeleverd? Helaas, ik ben er niet rijk van geworden. Een aantal mensen wist te vertellen dat ik m’n zakken heb lopen vullen met allerhande projecten, maar dan vraag ik me af waarom ik dan samen met mijn partner qua inkomen onder de grens zit om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ik heb er wel veel van geleerd en ervaren hoe het is om met grote instanties en organisaties te werken in de herontwikkeling van het dorp. Ik heb geleerd wat het woord waard is van gemeente, woningbouwcorporaties en het Rotterdam Havenbedrijf. Daarnaast heb ik gezien hoe die instanties omgaan met de duurzame ontwikkeling van de wereld. Achteraf gezien kan ik zeggen dat ik veel tijd heb verdaan, want het resultaat is bedroevend slecht. Voor mezelf vind ik dat “jammer maar helaas”, als ik echter naar het grote plaatje kijk en zie dat met mij vele mensen in dienst van die instanties een onnoemlijk aantal uren in dit dossier gestoken hebben, vind ik het een grof schandaal dat er zo kwistig wordt omgesprongen met de tot ons ter beschikking staande middelen die veelal komen uit de opbrengst van het door u en mij betaalde belastinggeld. Het allerergst is dat men er niet van wil leren en dat is toch de eerste vereiste als het gaat om duurzaam ontwikkelen, want dat houdt in dat het anders moet dan dat we tot nu toe gedaan hebben.
Ik schrijf deze pagina als begin van dit journaal op vrijdag 13 juli 2018.

Belangrijke telefoonnummers en adressen

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam
Telefoon: 010 246 80 00
Voor milieumeldingen kunt u gebruik maken van ons meldformulier of 24 uur per dag onze meldkamer bellen: 0888 333 555.

Deelgemeente Charlois
Annie M.G. Smidtplein 16
3083 NZ Rotterdam
tel 14 010

Gemeente Rotterdam
servicenummer 14010 maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
Wilt u iets regelen met de gemeente of aanvragen? Kijk dan eerst op Mijn Loket.

Woonbron
Spreekuur Woonbron wijkpost Heijplaat
Streefkerkstraat 16
maandag t/m donderdag: 09.00 – 09.30 uur
tel. 088-9660000 of www.Woonbron.nl.

Stakeholders

De stakeholders die actief waren tijdens de herstructurering van het dorp waren:

Woningcorporatie Woonbron als initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Havenbedrijf Rotterdam
Eneco
Stedin
Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat

ondertekenen van eerste samenwerkingsovereenkomst in 2011.vlnr Woonbron, Havenbedrijf, Gemeente, Deelgemeente

error: Content is protected !!