Community Driven

De redactie van Heijplaat.com geeft serieus geïnteresseerden de ruimte om een stukje van deze site in te vullen of te beheren. Ook is op bijna elk bericht de gelegenheid om te reageren. Zo kan aanvullende informatie verstrekt worden, er kunnen kanttekeningen geplaatst worden of vragen gesteld worden. Alles wat een aanvulling is op de informatie die we via de site over Heijplaat verstrekken is welkom.

De opzet van de site is om een goed beeld te scheppen en te laten zien wat Heijplaat was en wat Heijplaat is. Heijplaat is een dorp met een bijzondere geschiedenis en het ligt op een bijzondere plek, dus er is veel interessants te vertellen over het dorp.

Wilt u een bericht, pagina of een category beheren die echt een aanvulling is voor de site, dan kunt u toegang krijgen tot het besturingsprogramma zodat u naar eigen inzicht kunt invullen. Uw mogelijkheden blijven wel beperkt tot het beheer van een specifiek stuk dat aan u toegewezen wordt, het frame van de site blijft wat het is, daar kunt u niets aan veranderen. Uw naam wordt automatisch geplaatst bij elk bericht dat van uw hand komt.

Ook voor de verenigingen op Heijplaat is er de mogelijkheid om een eigen pagina te krijgen. Natuurlijk kunt u ook uw berichten inzenden, dan plaatsen wij zo snel mogelijk.

Voor actualiteiten of oproepen en berichtgeving die volgende maand niet meer relevant zijn verwijzen we u door naar www.heijplaatonline of facebook pagina’s, tenzij het echt belangrijke items zijn die blijvende impact hebben op de leefbaarheid of de sfeer op het dorp. Zo blijven we wel bijvoorbeeld de activiteiten in de Heijsehaven zoveel mogelijk doorgeven.

Reacties op de blogs en de berichten worden niet automatisch geplaatst als u ze instuurt. De berichten komen bij de beheerder terecht, deze zal te alle tijden het bericht controleren, pas dan worden ze zichtbaar voor iedereen. Daarnaast houdt de beheerder het recht om berichten niet te plaatsen als ze niet passend zijn. U krijgt in elk geval altijd een reactie.

Zijn er zaken die u mist op deze site, dan horen we dat ook graag. U kunt regeren op een bericht of contact opnemen door een mail te sturen naar info@heijplaat.com

Overlegstructuur

Binnen de herstructurering was gezien het aantal stakeholders en de verschillende belangen die de stakeholders hadden, de overlegstructuur bijzonder belangrijk. In de eerste jaren was er geen overleg onderling en dat resulteerde in dat er niets gebeurde of van de grond kwam, tenzij één van de stakeholders de volledige verantwoordelijkheid op zich nam voor een project of en idee of een plan.

Dit was een doorn in het oog van de bewoners die opliepen tegen een muur van machtige stakeholders die onderling niets afstemde waardoor er voor het dorp ook niets van de grond kwam. Op aandringen van de bewoners is er een gezamenlijk platform gekomen waar alle partijen zitting hadden, inclusief de bewoners.

Er werd overlegd op topniveau, het zg. Platform overleg, waarin de directieleden en wethouders een aantal keer par jaar bij elkaar kwamen.

Er was

Er was Heijplaat Vitaal

Er was leefbaarheid en beheer

Er was een bewoneroverleg

Geleerde lessen IKS

Het enige project dat vooraf verbonden werd aan het IKS traject was een onderzoek naar de resultaten. Dit onderzoek werd gedaan door de Hoge School Rotterdam die een kennisagenda heeft samengesteld, het resultaat van het onderzoek in het kort.

Festival Via del Mondo

IEDER KIND VERDIENT EEN KANS”.

In 2006 en 2007 haalde Nico Prins (de Verhalenman) festival Via del Mondo naar Heijplaat. Via del Mondo was een kleurrijk intercultureel festival voor kinderen door kinderen. Het was opgezet in nauwe samenwerking met Festival Mundial Tilburg, het Artiesten Belangen Centrum en mogelijk gemaakt in samenwerking met Plan en het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. De ambassadeur van het project Via del Mondo was Hakim Traïdia, het project is ontwikkeld naar een idee van Peter de Bie.

Peter de Bie met een bakkie wakkerwordtkoffie voordat er werd opgebouwd

De opzet van project Via del Mondo was het geven van een faire kans aan kinderen uit ontwikkelingslanden. De festivals waren daar een belangrijk onderdeel van.

Kinderen uit verschillende landen werden in hun eigen plaats begeleid door professionals in het bedenken en maken van een podiumpresentatie. Daarna werden de kinderen met hun begeleiders naar Nederland gehaald om daar op diverse festivalpodia hun kunsten te vertonen. Op die manier kregen veel kids een boost in hun zelfvertrouwen en leerden ze vaardigheden om thuis een zelfstandig bestaan op te bouwen. Natuurlijk was daarbij de kennismaking met elkaar en de uitwisseling van groot belang.

De samenwerking tussen festival Mundial en het Artiesten Belangen Centrum zorgde voor een professionele zetting waarin de kinderen konden stralen. Met meerdere podia en straat-acts tijdens een uitvoering van festival Via del Mondo was er voor iedereen van alle leeftijden een hele middag gevuld met leuke, mooie, ontroerende, verrassende acts met veel aanstekelijke muziek, zang en dans in een kleurrijk en feestelijk decor. Deelnemende kinderen kwamen uit o.a. India, Filipijnen, Burkino Fasso, Kenia en Equador.

Op elke plek waar het festival draaide werd verbinding gemaakt met de lokale basisschool. Die leverde twee kinder ambassadeurs die op hun beurt gastheer of gastvrouw waren als het festival hun plaats aandeed. Aan het eind van de tournee ging dan één klas van de basisschool naar Amsterdam waar een grote slotmanifestatie was georganiseerd.

2007 op weg naar slotmanifestatie in Amsterdam

VIA DEL MONDO OP HEIJPLAAT

Fotoserie in film verwerkt. Zit geen tekst of wat dan ook bij, alleen foto’s, tekst en muziekje wordt in later stadium toegevoegd klik hier

Nico was gevraagd om iets voor het dorp te doen toen hij de sleutel kreeg van Ampenanstraat 28. Hij was daarmee de eerste antileegstand bewoner in het inmiddels gesloopte na oorlogse gedeelte van Heijplaat. Nico kwam af op de op toekomstige veranderingen op het dorp en wilde graag zijn steentje bijdragen om dat tot een succes te maken. Met zijn grote netwerk lag het realiseren van dit bijzondere festival op Heijplaat binnen zijn bereik. Festival Via del Mondo was qua opzet en organisatie geknipt voor Heijplaat. De organisatie was niet uit op een zo groot mogelijk publiek. Het was gratis toegankelijk en vooral bedoeld om voor de kids een veilig podium te creëren. Daarnaast kon Heijplaat wel een boost gebruiken, want de leefbaarheid op het dorp had in de tijd daarvoor een flinke knauw gekregen en door sloop en veranderingen zou het er niet snel beter op worden. Naar de stakeholders hanteerde Nico als motief voor het festival: “gedurende de herstructurering is het belangrijk dat je ook laat zien dat je aan het bouwen bent en niet dat je alleen komt om af te breken en te slopen.”

al met al een gezellige drukte, foto vanuit de Kolk

Bij de uitvoering van het festival waren veel vrijwilligers betrokken, 64 om precies te zijn. Hiervoor kwamen 32 vrijwilligers van buiten het dorp en 32 vrijwilligers van binnen het dorp. Binnen het dorp kregen de vrijwilligers weer een jaarlijks festijn waar naar uitgekeken kon worden en waarbij ze in de toekomst met elkaar moesten samenwerken om het te realiseren. Het was de opzet van Nico dat Heijplaat zijn eigen jaarlijkse festival zou krijgen.

TWEE SUCCESVOLLE UITVOERINGEN

In 2006 was de eerste uitvoering van Via del Mondo, een grote verrassing voor iedereen. Het festival speelde op de groenstrook tussen de Neptunisstraat en de Victorieuxstraat. Het Wijkgebouw diende als kleedkamer en rustplaats voor de kinderen en hun begeleiders. Ook werd daar de lunch geserveerd voor alle medewerkers en artiesten. De controle bij de deur was streng. Het zenuwcentrum was in het pand  Ampenanstraat 28, direct bereikbaar via een paadje vanaf het festivalterrein. In het pand zorgden vrijwilligers de hele dag door voor verse koffie en thee, dat er iets te eten en te snoepen was en dat er indien nodig een rustige plek was als iemand even rustig wilde zitten of even wilde liggen. Het was een stralend mooie dag en er kwamen over de hele dag heen iets van 1500 bezoekers die allemaal genoten van het kleurrijke spektakel.  Op de podia zagen we stralende gezichten en enthousiaste performers, achter de schermen waar flink gewerkt moest worden om veiligheid en welzijn van artiesten en gasten te waarborgen en te zorgen dat op de drie podia alles soepel verliep, zagen we ook tevreden gezichten.

eten achterin de tuin van Ampenanstraat 28

Na een lange dag voor de kinderen, organisatie en vrijwilligers, stond er voor iedereen eten klaar in de tuin van Ampenanstraat 28. Er was uitgebreid gekookt en er werd door een heel team pannenkoeken gebakken. Om in de tuin te komen en aan te schuiven moest je een speciaal pasje hebben, maar er werd niet gelet op kinderen die aanschoven om een pannenkoek mee te pikken. Een paar kinderen uit Heijplaat hadden de dag van hun leven. Er waren kinderen uit hun land van herkomst die op het festival speelden. We hebben er voor gezorgd dat zij speciaal gastheer waren voor die kinderen zonder ons er verder mee te bemoeien. De gezichtjes aan het eind van de dag spraken boekdelen. Toen alles klaar en opgeruimd was kon iedereen terugkijken op een geslaagde dag. Toen was het tijd voor het coördinatieteam om een hapje te eten en terug te kijken op de dag. Er was apart voor ze gekookt zodat ze niet de restjes bij elkaar hoefde te schrapen, maar ze kregen een behoorlijke en gezonde maaltijd voorgeschoteld. Buurvrouw Anneke was in de loop van de dag komen kijken wat die nieuwe buurman van haar nu weer allemaal aan het uitvreten was. Ze vond het zo leuk allemaal dat ze niet meer weggegaan is  en ze was op dat moment aan de afwas gegaan en zo kon ook Nico rustig aanschuiven om met de dames van de organisatie te eten en de dag door te nemen.

even een snelle nabeschouwing coördinatieteam. vlnr Nico, Noesjka, Freija

De dames maakten zich zorgen over de ploeg die zou helpen bij het afbreken van de tenten en de podia, een behoorlijk zware en niet ongevaarlijke klus. “Maar ze hebben de hele middag aan het bier gezeten en niet te weinig ook, als er iets gebeurt zijn wij wel verantwoordelijk.”  Gelukkig kon Nico ze geruststellen door ze uit te leggen hoe de werkwijze van de Heijplaters is als ze de handen uit de mouwen moeten steken. “Op de jongens van de RDM voetbal kan je bouwen. Afspraak is afspraak en karwei is karwei, ook na een potje bier en een dag plezier, daar steek ik m’n handen voor in het vuur!” waarop Heijplaat gelijk een waanzinnig compliment kreeg van de toppers van Via del Mondo. Zij organiseren per jaar meer dan tien van dit soort festivals door heel het land, maar ze hadden nergens zo’n hartelijke ontvangst gekregen als op Heijplaat waar ze de hele dag door alleen maar fijne vrijwilligers hadden gezien en meegemaakt waardoor de uitvoering van Via del Mondo op Heijplaat tot de beste behoorde in de hele reeks die ze gedaan hadden!

Het tweede jaar liep zeker ook lekker, maar was minder druk bezocht vanwege het druilerige weer met aan het eind van de dag veel wind. Er was wel meer aansluiting met andere culturele ondernemers op het dorp en de afterparty was heel erg gezellig.

HET STOKTE BIJ DE DERDE UITVOERING

Ondanks de succesvolle eerste twee edities van het festival is er geen vervolg gekomen. Voor de realisatie van het festival was natuurlijk geld nodig. Het dagbudget was variabel, dat lag aan de grootte van de groepen kids, het aantal festivals dat gerealiseerd kon worden ( hoe vaker georganiseerd, hoe lager de kosten) en ook de reis en verblijfskosten van de kinderen en hun begeleiding maakte deel uit van het nodige budget. De totaalkosten schommelde rond de halve ton voor de uitvoering zoals op Heijplaat gedaan is. De absolute voorwaarde om het festival hierheen te krijgen was dat er 15.000 euro vanuit locatie kwam. Het eerste jaar heeft Nico Stadshavens, Woonbron en de Deelgemeente benaderd of zij elk 5000 euro wilden sponsoren. Bij het eerste gesprek werd toegezegd dat het geen probleem zou vormen.

2005 eerste bespreking met alle partijen over Via Del Mondo op Heijplaat

Nico ging direct aan de slag en stond zelf garant voor het geld. Later gaf Stadshavens te kennen niet een organisatie te zijn die festivals ging organiseren en sponsoren en trok zich terug. Woonbron en de Deelgemeente pakten dat gelukkig op, maar voor Nico was het een spannende week.

Het tweede jaar was nog spannender en weer had Nico een paar slapeloze nachten omdat de deelgemeente aangaf dat ze andere prioriteiten hadden in hun beleid en dat festivals daar in de toekomst niet in zouden passen. Na veel vijven en zessen kwamen ze toch over de brug. Moeilijker was in 2007 het onderkomen voor artiesten, kleedkamers enz.  Het wijkgebouw was leeggehaald omdat het gesloopt ging worden en de sleutelbeheerder vond het onverantwoord om het pand ter beschikking te stellen. Als alternatief werd verwezen naar de Julianakerk, maar dat was te ver van het festival terrein weg. Gelukkig kon er wel gebruik gemaakt worden van pandjes aan de Ampenanstraat waarvan de inwoners ondertussen uitverhuisd waren, dat was het eerste blok dat gesloopt zou worden. Ook het pand midden op het terrein stond ondertussen leeg omdat Jongerensociëteit de Kolk was opgehouden te bestaan, dus dat vergde allemaal veel extra werk en improvisatievermogen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is tHeijplaat-06-42-1-1024x768.jpg

Voor de derde uitvoering werd er door de stakeholders gezegd dat het “Nico’s” festival was en dat hij maar zijn eigen broek op moest zien te houden. Er werd niet meer gesponsord ondanks dat iedere partij moest toegeven dat het een mooi en goed festival was dat zeker zijn doel diende. Desondanks dat deed men weer moeilijk over het budget en beschikbare ruimte, waarop Nico voor zichzelf besloot dat jaar niet weer persoonlijk  zijn nek uit te steken en persoonlijk financieel garant te gaan staan. Meermalen heeft hij duidelijk gemaakt dat het niet “zijn” festival was, maar een festival van en voor en door Heijplaat. In een veel te laat stadium belde de gemeente met de vraag, mede namens Woonbron, wat de kosten zouden zijn om het festival alsnog op Heijplaat te organiseren. Helaas was het toen al te laat om nog een goede deal te kunnen maken en kwamen de volledig kosten voor Heijplaat. Dat zou minimaal drie keer het bedrag zijn van het bod dat op tafel lag. Op de vraag of Nico echt niet nog iets kon regelen was het antwoord: “ik heb twee jaar achter elkaar alles geregeld, m’n nek uitgestoken en me een slag in de rondte gewerkt zonder er zelf een cent wijzer van te worden maar ten dienste van de ontwikkelingen die jullie als stakeholders met het dorp voor ogen hebben. Ik werk er hard aan om dat mede mogelijk te maken. Dat jullie niet snappen waarmee je bezig bent en denken dat iedereen op jullie wacht, dan sla je de plank volledig mis en ben ik in deze uitgepraat “…..en nogmaals noemde hij het bedrag dat het festival voor dat jaar zou gaan kosten voor Heijplaat. “Take it or leave it, even goede vrienden.”

AL MET AL

Nico kan terugkijken op twee mooie festivals waarin hij zag dat de gemeenschap op Heijplaat in goede samenwerking een bijzondere prestatie kan leveren en dat ze met Heijplaat een warme en gastvrije plek te bieden hebben. Vanuit Via del Mondo was er de potentie om uit te groeien naar een jaarlijks terugkerend eigen spraakmakend festival waaraan alle partijen hun medewerking hadden moeten verlenen. Dat had in grote mate bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid van de bewoners en de stakeholders. Wat dat aangaat, in de ogen van Nico, een gemiste kans die geboden werd vanuit de creatievelingen die waren uitgenodigd en uitgedaagd, om samen met iedereen te werken aan het behoud van de bijzondere uitstraling van Heijplaat.

Follydock

Door stichting Kunsteiland.

FollyDOCK IFCR 2005 – 2006

FollyDOCK IFCR, international folly contest Rotterdam, was een internationale ontwerpwedstrijd voor kunstenaars, ontwerpers en architecten in 2005. De opdracht was om een originele folly te ontwerpen in de context van het Rotterdamse havengebied van Heijplaat. De wedstrijd werd via internet internationaal verspreid in 20 talen, o.a. in het Russisch en Japans. Er kwamen 398 inzendingen vanuit alle windstreken.

45 ontwerpen werden geselecteerd voor follyDOCK, 45 ontwerpen voor Heijplaat, een expositie in het Nederlands Architectuur Instituut ( NAi) te Rotterdam in de zomer van 2006.

FollyDOCK EXPO – 2007

FollyDOCK EXPO vond plaats in 2007, tijdens de manifestatie Rotterdam, city of architecture. Twintig follies werden gebouwd in en om Heijplaat. Architecten en kunstenaars uit Nederland, Europa en Rusland kwamen hun ontwerp bouwen, daarbij geassisteerd door een internationaal team van medewerkers en gesponsord door een groot aantal bedrijven ( zie sponsorindex). De buitenexpositie was open van 26 mei t/m 9 september en trok meer dan 20.000 bezoekers.

Beelden Collectie

Blijvende herinneringen aan follyDOCK EXPO zijn; de Container Origami bij de toegangsweg van Heijplaat en de Lampion ( New Holland folly) in de bomengroep aan de Courzandseweg. De Container Origami is officieel opgenomen in de Rotterdamse beeldencollectie.

klik hier voor meer info

Voorzieningen

In principe is Heijplaat altijd een zelfvoorzienende gemeenschap geweest. Er was een hele grote weldoener voor het dorp. Dat was de Rotterdamse Droogdok Maatschappij die veel deed om de inwoners van het dorp tevreden te houden. Dat is nog goed te zien als men door de voormalige hoofdstraat van het dorp wandelt, deze voert langs vier kerken, een aantal voormalige winkelpanden om en nabij het Alcorplein, een basisschool, de Gigant, het voormalige jonggezellenhuis met z’n gemeenschapsruimte, de muziekkoepel op het Rondoplein, het is nogal wat voor een dorp van tussen de 1000 en 2000 inwoner. Dan hebben we het nog niet eens over het aantal verenigingen en clubjes voor vertier en vermaak en hobbyisme en sportbeoefening, kortom, het was een dorp waar voor elk wat wils was, keus genoeg om je in je vrije tijd met elkaar te vermaken.

In 2004 begon de herstructurering van het dorp. Toen was er al veel veranderd sinds de RDM tijd. Veel mensen zijn na de definitieve sluiting van de werf in begin jaren ’90 verhuisd en er kwamen mensen voor terug die slechts geïnteresseerd waren in de goedkope woningen en hadden verder geen binding met het dorp of de mensen die er woonden. Dat was een gevoelige klap voor de gemeenschapszin op het dorp. Daarnaast viel de RDM weg als ondersteunende en de sturende factor voor de grote evenementen als Koninginnedag e.d. zowel financieel als coördinerend. Voor wat er in 2004 nog over was gold een beetje: ieder voor zich en God voor ons allen en iedereen was bezig om voor z’n eigen clubje het wiel uit te vinden om het hoofd boven water te houden.

Kapitaalsvernietiging

Nu het nieuwe dorp bijna klaar is en er weer nieuwe bewoners op het dorp komen wonen waardoor het dorp weer naar het oorspronkelijke inwoneraantal groeit, kunnen we de resultaten van de herstructurering bekijken en op een rij zetten wat al de inspanningen van alles en iedereen door de jaren heen heeft opgeleverd.

Afspraken en overeenkomsten

In dit bericht geven we een overzicht van gemaakte afspraken, overeenkomsten, werkplannen enz. met stakeholders en bewoners.
De bewoners zijn van meet af aan uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de herstructurering van het dorp en de omgeving. Hieruit vloeide voort dat er afspraken gemaakt werden en overeenkomsten werden afgesloten.

OFFICIËLE OVEREENKOMSTEN

Wat is Rotterdam Prikt

Het basisidee achter Rotterdam Prikt is het opruimen van zwerfvuil voordat het in het water van de Nieuwe Maas terecht komt om vervolgens deel uit te gaan maken van de plastic soep in de oceanen.
Daarmee draagt Rotterdam Prikt direct bij aan:
1 een schonere leefomgeving voor bewoners en gebruikers van Rotterdams gebied,
2 een betere uitstraling van de industriële omgeving, rond havens en toeristische trekpleisters,
3 voorkomen van vervuiling van de oceanen voor zover dat binnen ons bereik ligt.

Rotterdam Prikt werkt met vrijwilligers en bedrijven die structureel in hun eigen omgeving een stukje schoon te houden. Dat heeft als gevolg dat:
4 bewoners meer oog krijgen voor hun eigen omgeving (schoon, heel en veilig)
5 er binding gaat ontstaan tussen bewoners en lokale bedrijven (circulaire economie)
6 er ogen en oren komen o.a. langs oevers en kades van de havens wat toezicht en daarmee veiligheid verhoogt.

Omdat Rotterdam Prikt structurele schoonmaakacties genereert, kan
7 planmatig de stadsreiniging ontlast worden
8 nagedacht worden over een structurele beloning voor de aangesloten vrijwilligers
9 met elkaar bekeken worden hoe het schoon houden van de buitenruimte structureel aangepakt kan worden vanuit nieuw economisch denken

Rotterdam Prikt heeft met diverse pilots bewezen grote aantrekkingskracht te hebben op partijen die mee willen doen maar zelf niet het initiatief willen, durven of kunnen nemen. Omdat Stichting Duurzaam Heijplaat voornemens is om Prik acties structureel in kaart te brengen wil de stichting aantonen dat het te doen is om Rotterdam Prikt uit te laten groeien naar het met elkaar staan voor schoon, heel en veilig in de stad Rotterdam.

Hoe het begon

In 2014 leefde er binnen de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat het idee om met vrijwilligers bezig te gaan gebied Groot Heijplaat structureel te ontdoen van zwerfvuil. Vrijwilligers die structureel mee werken moest in aanmerking kunnen komen voor een vrijwilligersvergoeding zoals die wettelijk is geregeld.

“We zagen op de Waalhavenweg het zwerfvuil van de ene kant van de weg naar de andere rennen, al naar gelang de windrichting. Als het een keer echt goed had gewaaid, was het schoon. Ieder gezond denkend mens weet dan waar de troep gebleven is. Dat is structureel deel uit gaan maken van de plastic soep in de oceanen. We konden dat niet rijmen met de integrale duurzame ontwikkeling die men voor ogen had in gebied Groot Heijplaat. Zeker omdat juist de afval recycle bedrijven ter plaatse zorgden voor flink wat zwerfvuil buiten hun hekken.

Toen we het idee in de week legden in één van de overlegplatformen waar we aan deelnamen, werd ons gevraagd nog even geduld te hebben. Men was met een groot project bezig, daar zou het wellicht wel bij inpassen. Wij gaven gehoor aan dat verzoek, het verdiende het voordeel van de twijfel en we maakten pas op de plaats en beperkten ons tot een aantal gerichte prikacties die we beschouwden als een soort pilotuitvoering van ons idee. Bovendien was het broodnodig om op die plekken actie te ondernemen en de vervuilers te wijzen op de gevolgen van hun nalatigheid. De pilotuitvoering was buitengewoon geslaagd en werd verrassend enthousiast ontvangen door één van de recycle bedrijven waar we alle zwerfvuil buiten- en een stukje binnen de poorten hebben geruimd, waardoor de uitstraling van het bedrijf aanzienlijk verbeterde. Ook gaven we hen enkele tips hoe ze zwerfvuil konden voorkomen.

Toen wij later gevraagd werden mee te gaan in het project van de professionals was hun project al zover in de uitvoering dat wij alleen aan konden schuiven omdat het dan mede door de bewoners gedragen werd. Misschien dat we wel wat praktisch werk hadden kunnen doen als vrijwilliger, maar we konden niets van ons eigen idee onderbrengen in het betreffende project en zijn verder niet op het verzoek ingegaan. We waren ook teleurgesteld in onszelf dat we voor dit project ons eigen idee in de koelkast hadden gezet.

Nadat de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat opgehouden is te bestaan is het idee weer opgepakt door Stichting Duurzaam Heijplaat. Uitgaande vanuit hetzelfde principe legden ze hun plan voor aan ondernemers in de stad. Het verhaal is simpel: zwerfvuil opruimen voordat het in de rivier terecht komt langs de oevers van de rivier de Maas en de kades van de havens tussen Heijplaat/RDM en de Wilhelminapier. Ambitieus, maar volgens Stichting Duurzaam Heijplaat groot genoeg om er een goed haalbaar en structureel lopend schoonmaakproject van te maken.

foto vanuit Hotel New York richting Heijplaat/RDM

Hotel New York vond het een sympathiek idee en de argumenten steekhoudend genoeg om er mee aan de slag te gaan. Er werd duidelijk aangegeven dat ze slechts de eigen omgeving aan wilden pakken, maar dat werd wel serieus en structureel gedaan. Dat was in april 2019. Van daaruit werkt Stichting Duurzaam Heijplaat het project verder uit.

error: Content is protected !!